Facebook Pixel

Handlekurv

Behandling av personopplysninger i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (generell personvernforordning).

Ruugs / HTM Online AB (556883-7784) er ansvarlig for personopplysninger angående kontakter vi mottar i forbindelse med oppdrag og for personopplysninger som blir behandlet når et oppdrag blir foreberedt eller administrert.

Vi behandler opplysninger for å kunne utføre og administrere oppdrag, for å beskytte dine interesser og for faktura- og regnskapsformål. Opplysningene har sin lovlige basis i blant annet personvernforordningen og bokføringsloven. De nevnte vedtektene åpner for behandling av informasjon med formål å kunne utføre våre plikter til våre klienter/registrerte og andre juridiske rammeverk. Vedtektene tillater også, etter en balansering av interesser, blant annet at alle innvedinger fra den registrerte skal tas til vurdering. De tillater videre at vår og andre bedrifter kan behandle personopplysninger i samsvar med konsernets berettigede interesse til å utvikle, markedsføre og for å administrere våre tjenester og bedriftsaktiviteter på en effektiv måte og for å beskytte våre sivile rettigheter og forpliktelser. Opplysningene kan også bli brukt for bedrifts- og metode utvikling, markedsanalyse, statistikk og risikostyring. Opplysningene som blir brukt for å utvikle og å analysere bedriften blir gjort på bakgrunn av vår berettigede interesse til å utvike vår bedrift og for å kommunisere med våre kontakter.

Vi vil ikke avsløre noen personopplysninger til noen tredjeparter, utenom når det har vært uttrykkelig avtalt på forhånd av selskapet og den registrerte, i tilfeller når vi må dele opplysninger for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller i tilfeller hvor vi leier inn en ekstern tjenesteleverandør som utfører oppdrag for oss.

I samsvar med selskapets forpliktelser og med det tidligere nevnte lovverket, blir personopplysninger lagret i en periode på 10 år etter oppdraget blir utført, eller etter den siste fakturaens forfallsdato, eller for en lengre periode med tanke på oppdragets natur. Opplysninger som blir behandlet med formål for å utvikle, analysere og for markedsføring blir lagret i en periode på 5 år etter siste kontakt. Personopplysninger blir slettet umiddelbart etter du sier opp nyhetsbrev og lignende.

Du har rett til å kreve å få gratis innsyn i hvordan personopplysninger om deg blir brukt. Vi vil rette, slette eller begrense bruken av unøyaktige opplysninger ved din forespørsel. Selskapet kan også gjøre dette på egent initiativ. Du har også rett til å forlange at dine personopplysninger ikke blir brukt for direkte markedsføring. Du kan også kreve å få tilsendt dine personopplysninger i en datamaskinlesbar form (eller, hvis teknisk mulig, til en tredjepart du har valgt). Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du sende en klage til tilsynsmyndighetene, som i Norge er Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/). Du kan også kontakte tilsynsmyndighetene i landet der du bor eller arbeider.

Kontakt oss ved info@ruugs.com eller ved adressen nedfor hvis du har noen spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger.

RUUGS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo  
Org.nr. 916 901 577  
MVA nr: 916 901 577 MVA
Kontakt: info@ruugs.com

RUUGS er en del av HTM Online AB
Ulvsundavägen 154 
16867 Stockholm, Sverige 
Org nr: 5568837784

Opplysningene styres av Ruugs / HTM Online AB (556883-7784). Kontakt informasjon finnes ovenfor.